Όλες οι κατασκευές

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατασκευή μιας σειράς από έργα. Τα έργα αυτά είτε τα αναλαμβάνουμε εξ’ αρχής από το στάδιο του σχεδιασμού/μελέτης είτε υλοποιούμε σχέδια μελέτες άλλων εταιριών ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και του πελάτη. Μετά την κατασκευή παραμένουμε δίπλα στον πελάτη μας παρέχοντας υποστήριξη κατά την λειτουργία του έργου και συντήρηση.
Στα έργα που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνονται :

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Φωτοβολταϊκά πάρκα (από 20 έως 100 kW)
  • Φωτοβολταϊκά – ανεμογεννήτριες για αυτόνομα συστήματα
  • Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα σε ταράτσες και στέγες
 • Ηλιακή Θέρμανση και υποβοήθηση θέρμανσης με χρήση ηλιακών συλλεκτων κένού
  • Κατοικιών
  • Πισίνας
 • Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης
  • Ξενοδοχεία κλπ
  • Βιομηχανικές διεργασίες
  • Κατοικίες, ηλιακοί θερμοσίφωνες
 • Έργα Πληροφορικής
  • Δίκτυα υπολογιστών ενσύρματα & ασύρματα
  • Ασύρματο internet, access points
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
  • Κτηριακές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  • Αντιστάθμιση Αέργων
 • Αντικεραυνική Προστασία
  • Αλεξικέραυνα
  • Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (ΑC & DC)
 • Ειδικές κατασκευές ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη (Custom made solutions)