Menu

Net metering φωτοβολταϊκά (Κύπρος)

Το πρόγραμμα net metering επιδοτεί οικιακούς καταναλωτές να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στοιχεία ισχύος μέχρι 3kW στις στέγες (ή δώματα, ταράτσες) των σπιτιών τους. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα για οικιακή χρήση στην Κύπρο λειτουργούν με τη συμψηφισμό της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα αφορά οικιακά φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 6MW, δηλαδή για 2000 κατοικίες.(διαβάστε εδώ το σχέδιο παροχής των χορηγιών). Για το πρόγραμμα net-metering στην Ελλάδα, δείτε εδώ
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εμπλεκομένων φορέων ( Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και το Ιδρύμα Ενέργειας Κύπρου) η χορηγία ανέρχεται στα 900 ευρώ για κάθε ένα kW από φωτοβολταϊκά στοιχεία που εγκαθιστάτε στην στέγη σας, δηλαδή επιδότηση 2.700 ευρώ ανά σύστημα. Η χορηγία αφορά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Υπάρχει και σχέδιο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ ισχύος μέχρι 3kW με τη μέθοδο net metering, χωρίς χορηγία . Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί από την ΡΑΕΚ και αφορά οικιακά φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 9MW, δηλ για περίπου 3 χιλιάδες κατοικίες . Με βάση αυτό το πρόγραμμα όσοι εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά στην κατοικία τους θα μηδενίσουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού.
Ένα σύστημα με φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα με ισχύ 3kW (3000W), έχει απόδοση περίπου 4500 – 5000 kWh(κιλοβατοώρες) τον χρόνο. Αυτή η παραγωγή ρεύματος είναι ικανή να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος ή και όλες τις ετήσιες ανάγκες σε ρεύμα μίας μέσης οικίας, για τα φώτα, την ψύξη, την θέρμανση, και γενικότερα τις οικιακές συσκευές(ψυγείο, πλυντήριο, ηλεκτρική κουζίνα, ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, αντλία νερού, κλπ). Με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο σπίτι σας κάνετε μία επένδυση με πολύ γρήγορη απόσβεση των χρημάτων σας και παράλληλα αναβαθμίζεται ενεργειακά την οικία σας, αυξάνοντας και την αξία του ακινήτου.
Ο παραπάνω υπολογισμός της απόδοσης, έγινε με βάση εγκατάσταση σε στέγη με νότιο προσανατολισμό και καλή κλίση. Σε συστήματα χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις (προσανατολισμό – κλίση στέγης), η παραγωγή είναι μικρότερη

Δείτε εδώ ποιά φωτοβολταϊκά πάνελ πετυχαίνουν μεγάλες παραγωγές ρεύματος ακόμα και με “κακές” κλίσεις, “κακούς” προσανατολισμούς στεγών και με σκιάσεις.

Φωτοβολταϊκά σε στέγη

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα παρακάτω :

  • Αρχική αίτηση ανάλυσης λογαριασμού από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη στην ΑΗΚ:

Πηγαίνετε αυτοπροσώπως με την ταυτότητά σας και έναν οποιοδήποτε λογαριασμό του υποστατικού σας και τους δηλώνετε ότι θέλετε ανάλυση λογαριασμού επειδή επιθυμείτε να εγκαταστήσετε Φ/Β στο υποστατικό σας. Σας παρέχονται τα σχετικά στοιχεία άμεσα.
Με την ανάλυση από την ΑΗΚ, τον σχετικό τίτλο ιδιοκτησίας (κοτσάνι) και τοπογραφικό σχέδιο μπορεί να γίνει η κατάλληλη οικονομοτεχνική μελέτη και τα σχέδια από τον μηχανικό που έχει αναλάβει την εγκατάσταση και την σύνταξη του φακέλου.

Ο αιτητής θα καταβάλλει το απαιτούμενο τέλος των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) πλέον ΦΠΑ κατά την υποβολή της αίτησης. Το τέλος αυτό αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης, το κόστος του μετρητή, του ελέγχου και της σύνδεσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί, θα επιστρέφεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (€200) πλέον ΦΠΑ εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απόρριψης. Το ποσό που θα κατακρατείται αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης.

  • Στην συνέχεια η ΑΗΚ προχωράει στην έγκριση ή αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης, εντός επτά (7) ημερών.

Εφόσον υπάρξει έγκριση αίτησης έκδοση Όρων από την ΑΗΚ:

  • Η ΑΗΚ προχωρεί στην έκδοση της σύμβασης συμψηφισμού και καλεί τον αιτητή να την υπογράψει

Όσοι υποψήφιοι είναι δικαιούχοι χορηγίας θα πρέπει να υποβάλλουν την εγκεκριμένη αίτηση στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ & ΕΞΕ.

  • Υλοποίηση εγκατάστασης και υποβολή αίτησης ελέγχου και σύνδεσης προς την ΑΗΚ  εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημ/νία υπογραφής της σύμβασης συμψηφισμού.

Εάν παρέλθουν οι 60 ημέρες, τότε η έγκριση παύει να ισχύει και πρέπει να υποβληθεί νέα.

  • Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης υποβάλλεται αίτηση σύνδεσης στην ΑΗΚ συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Σύνδεση της εγκατάστασης εντός 15 ημερών το αργότερο.

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελ μπορεί να γίνει στην στέγη ή στο δώμα(ταράτσα) της οικίας διαμονής του αιτούντα.

Κατεβάστε από εδώ σύντομο οδηγό υλοποίησης φωτοβολταϊκού 3kW σε μορφή pdf

Επανέναρξη προγράμματος net metering

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος έληξε στις 30 Δεκεμβρίου 2013, και όπως δήλωσε πριν λίγες ημέρες ο πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας της Κύπρου (ΡΑΕΚ), σύντομα θα ανακοινωθούν παρόμοια σχέδια :
«Μελετούνται και θα είναι πάνω στην ίδια βάση με κάποιαν ίσως μεγαλύτερη επέκταση στη συνολική ισχύ που θα επιτραπεί να εγκατασταθεί,» ανέφερε, σημειώνοντας ότι εκτιμάται πως θα επεκταθεί η συνολική ισχύς που το 2013 ήταν 9 Μεγαβάτ (MW), ενώ οι βασικές προδιαγραφές θα είναι οι ίδιες, δηλαδή οι χρεώσεις και τα 3kW ανά οικία.
Ερωτηθείς κατά πόσον θα δοθεί επιπλέον χρονικό περιθώριο για εγκατάσταση του συστήματος σε όσους έχουν ήδη εγκριθεί με δεδομένες τις χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται από τις τράπεζες για έγκριση δανείων, ο κ. Σιαμμάς είπε ότι η ΡΑΕΚ ανταποκρινόμενη στα αιτήματα του κόσμου θα εξετάσει ευνοϊκά την επέκταση του περιθωρίου εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες που υπάρχουν στη χρηματοδότηση.

Πακέτα φωτοβολταϊκών και ινβέρτερ 3kW για net metering

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει επίσημα την Ιαπωνική εταιρεία Solar Frontier, η οποία παράγει νέας γενιάς φωτοβολταϊκά πάνελ τεχνολογίας CIS  υψηλής απόδοσης, τα οποία παράγουν τουλάχιστον 10-15% περισσότερο ρεύμα από τα υπόλοιπα πάνελς

Δείτε εδώ γιατί τα Solar Frontier παράγουν περισσότερο ρεύμα από τα υπόλοιπα πάνελ

 Η Solar Frontier έχει ειδικό σετ φωτοβολταϊκών 3kW για την Κύπρο, στο οποίο περιλαμβάνονται πάνελς, inverter, καλώδια, βύσματα, ειδικοί παραλληλιστές καλωδίων. Εκτός από τις εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, έχετε και 10 χρόνια εγγύηση για όλο το πακέτο και τα μέρη από το οποίο αποτελείτε.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πακέτο των 3kW της Solar Frontier, τα SolarSets

nslide-4-2

Διαθέτουμε το πακέτο σε εξαιρετικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

φωτοβολταϊκά πάνελ Solar Frontier CIS σε στέγη

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors