Menu

Άδειες για Φωτοβολταϊκά – Μελέτες – Κατασκευές

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στο χώρο των φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων για την παραγωγή ανανεώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μια από τις ήπιες μορφές ενέργειας που ήδη δίνει περιβαλλοντικά και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις ενώ τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ένα ισχυρό ενεργειακό σύμμαχο στους περισσότερους τομείς της καθημερινής μας ζωής. Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στις τόσο στις κατασκευές όσο και στις αδειοδοτήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων (φωτοβολταϊκών σε στέγες και μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων).
Συγκεκριμένα έχουμε με επιτυχία πραγματοποιήσει τα ακόλουθα:

 • Κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή του Πύργου νομού Ηλείας (ισχύος 20 kWp Φεβρουάριος 2009).
 • Κατασκευή αρκετών οικιακών φωτοβολταϊκών, αυτόνομων και διασυνδεδεμένων.
 • Συμμετοχή στην κατασκευή πάρκου των 100 kWp στην Χαλανδρίτσα δήμου Πατρών νομού Αχαΐας.
 • Πρόσφατα (Δεκ 2009 και Ιαν 2010 ) λάβαμε πέντε (5) εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για φωτοβολταϊκά πάρκα των 100 κιλοβάτ (kWp) έκαστο. Δηλ έχουν εγκριθεί από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος και την Νομαρχία Ηλείας πέντε περιβαλλοντικές μελέτες για φωτοβολταϊκά πάρκα των 100 kWp έκαστο που εκπονήσαμε για πελάτες μας. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα αυτά θα μπουν σύντομα σε φάση κατασκευής.
 • Έχουμε λάβει εγκρίσεις εργασιών για την κατασκευή πάρκων των 10, 20 και 100 kWp. από τις πολεοδομίες Αμαλιάδος, Πύργου (και σύντομα και Ζαχάρως) για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων πελατών μας.
 • Εκπόνηση ολοκληρωμένων τεχνικών και τεχνοοικονομικών μελετών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 20, 100 και 150 kWp, για ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο.
 • Σύνταξη μελετών για  αυτόνομα φωτοβολταϊκά και υβριδικά συστήματα για ρευματοδότηση εγκαταστάσεων και κατοικιών χωρίς το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Εκπόνηση μελετών και τεχνικών φακέλων (για τη ΔΕΗ) για διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά σε στέγες και δώματα κατοικιών και επιχειρήσεων (για πώληση του ρεύματος)
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 100kWp στην Ηλεία ( θέση Παλιογούβι, Στρούσι, Λεχαινά)

poleodomia_kapodistria-sunteck-suntech
Η Olympic Engineering & Consulting έχει τη δυνατότητα και παρέχει αξιόπιστα ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το εύρος των πελατών της: μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, ανεμογεννήτριες και τα παρελκόμενα αυτών στις ανταγωνιστικές τιμές.
Παράλληλα παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επενδυτές που ασχολούνται με επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Εκπονούμε αξιόπιστες ενεργειακές μελέτες λειτουργίας του εκάστοτε φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και τεχνοοικονομικές μελέτες  σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (και αναλύσεις χρηματοροών –  cash flow analysis κλπ)Έχουμε τόσο την επιστημονική και τεχνική γνώση και κατάρτιση αλλά και την εμπειρία (hands on experience) σε πραγματικά έργα που έχουμε κατασκευάσει. Σήμερα είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τα εξής για τους πελάτες μας:

 • Αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις εργασιών για φωτοβολταϊκά σε στέγες σπιτιών και επιχειρήσεων.
 • Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών πάρκων σε αγροτεμάχια μέχρι 20kWp.
 • Περιβαλλοντικές μελέτες για φωτοβολταϊκά άνω των 20kWp.
 • Μελέτες τεχνοοικονομικές – σκοπιμότητας.
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων 10, 20 και 100 kWp με τράκερ ή σταθερές βάσεις στο έδαφος ή σε στέγες κτηρίων.
 • Κατασκευή αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων για ρευματοδότηση χωρίς ΔΕΗ
 • Εγκατάσταση συστημάτων ανάγκης (backup) για παροχή ρεύματος σε περιπτώσεις διακοπών της ΔΕΗ.

Σύντομα θα υπάρξουν και νεότερες εξελίξεις. Στη συνέχεια υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τις μελέτες σχετικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα.
ph_126----
Το φωτοβολταϊκό πάρκινγκ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, έξω από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (από την οποία απεφοίτησε ο μηχανικός Σιδηροκαστρίτης Ζώης)
Είδη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες

 • Αυτόνομα συστήματα

Τα αυτόνομα συστήματα χρησιμεύουν για την ηλεκτροδότηση μια εγκατάστασης χωρίς να χρησιμοποιείται το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

 • Διασυνδεδεμένα συστήματα ( Φωτοβολταϊκά Πάρκα)

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα (ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή φωτοβολταϊκοί σταθμοί) είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (με την ΔΕΗ -ΔΕΣΜΗΕ).
Ένα διασυνδεδεμένο σύστημα μπορεί να εγχέει ενέργεια στο δίκτυο. Ο σκοπός κατασκευής ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου (Φ/Π) είναι η πώληση ενέργειας προς το ηλεκτρικό δίκτυο και η δημιουργία εισοδήματος από την πώληση αυτή. Τα φωτοβολταϊκά πάρκα αποτελούν μια ελκυστική  επένδυση. Το νομικό πλαίσιο εξασφαλίζει υψηλές τιμές πώλησης του ρεύματος (κιλοβατώρες) που παράγεται.
Η ισχύς των φωτοβολταϊκών πάρκων μετράται συνήθως σε kWp (κιλοβάτ). Τα περισσότερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα είναι δυναμικότητας 100 ή 20 kWp (γιατί η διαδικασία αδειοδότησης του είναι εύκολη και η τιμή επιδότησης της παραγόμενης KWh είναι υψηλή).
Στο νομό Ηλείας έχουν ήδη (Φεβρουάριος 2009) κατασκευαστεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, 4 των 100kWp (στην περιοχή της Ανδραβίδας) και 1 των 20kWp (επίβλεψη-κατασκευή δικής μας). Σύντομα θα κατασκευαστούν περισσότερα πάρκα (Αμαλιάδα, Κρέστενα, Γαστούνη, Λεχαινά).
Ενημέρωση 7/06/2012 :
Στο νομό έχουν κατασκευαστεί πάνω από 100 πάρκα και ορισμένα είναι της τάξης των 1000kW και άνω.
Η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου πρέπει να γίνεται με τρόπο που στοχεύει στη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους μέσω της βέλτιστης τεχνοοικονομικά κατασκευής και στης μεγιστοποίηση της μέσης ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  Οι προσπάθειές μας κινούνται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.
 
Τι περιλαμβάνει μια μελέτη για φωτοβολταϊκά ;
Το γραφείο μας πέραν της κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων “με το κλειδί στο χέρι”,  εκπονεί και αντίστοιχες τεχνικές και τεχνικό-οικονομικές μελέτες. Ταυτόχρονα, με βάση την εμπειρία μας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν την επιδότηση φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ενέργειας.
Στις μελέτες-υπηρεσίες που προσφέρουμε συμπεριλαμβάνονται :

 • Υπολογισμός ετήσιας ηλιακής ακτινοβολίας στην θέση της εγκατάστασης
 • Εκτίμηση παραγωγής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWp εγκατεστημένης ισχύος Φωτοβολταϊκών (Φ/Β)
 • Προτάσεις βέλτιστης ένταξης των Φ/Β στο οικόπεδο ή εγκαταστάσεις σας.
 • Ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης Φ/Β συστήματος και προδιαγραφές υλικών.
 • Υπολογισμός της εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων και περιβαλλοντικά οφέλη
 • Οικονομική αξιολόγηση της Φ/Β εγκατάστασης ανά kWp σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
 • Εξέταση τοπικών συνθηκών για την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Προετοιμασία φακέλων για αδειοδότηση του έργου.
 • Ένταξη του έργου στον Αναπτυξιακό Νόμο(έχει  καταργηθεί πλέον)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors