Υπηρεσίες Τεχνικού Γραφείου H/Melect5

Άδειες Λειτουργίας και εγκατάστασης
Βιομηχανιών
Βιοτεχνιών
Ξενοδοχείων
Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Περιβαλλοντικές Μελέτες
Μελέτες Διάθεσης Αποβλήτων

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Ανελκυστήρων
Θέρμανσης – θερμικών απωλειών
Κλιματισμού (& ενδοδαπέδιος κλιματισμός – δροσισμός)
Ψύξης
Ύδρευσης – αποχέτευσης
Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Μελέτες Πυρασφάλειας
Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας