Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού

Υπηρεσίες Τεχνικού Γραφείου H/M

Άδειες Λειτουργίας και εγκατάστασης
Βιομηχανιών
Βιοτεχνιών
Ξενοδοχείων
Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Μελέτες Διάθεσης Αποβλήτων
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
Ανελκυστήρων
Θέρμανσης – θερμικών απωλειών
Κλιματισμού (& ενδοδαπέδιος κλιματισμός – δροσισμός)
Ψύξης
Ύδρευσης – αποχέτευσης
Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Μελέτες Πυρασφάλειας
Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας

elect5