Υπηρεσίες

Επιδιώξή μας είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες έντασης γνώσης στους Πελάτες μας. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται :

Υπηρεσίες τεχνικού γραφείου Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου μηχανικού

Ενεργειακές υπηρεσίες

Υπηρεσίες πληροφορικής

Υπηρεσίες Τεχνικού Γραφείου H/M

 • Άδειες Λειτουργίας
  • Βιομηχανιών
  • Βιοτεχνιών
  • Ξενοδοχείων
  • Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Περιβαλοντικές Μελέτες
 • Μελέτες Διάθεσης Αποβλήτων

 

 • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
  • Ανελκυστήρων
  • Θέρμανσης – θερμικών απωλειών
  • Κλιματισμού (& ενδοδαπέδιος κλιματισμός- δροσισμός)
  • Ψύξης
  • ‘Υδρευσης – αποχέτευσης
  • Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 

 • Μελέτες Πυρασφάλειας
 • Πιστοποιητικά Πυροπροστασίας